Teadusalgatusest lähemalt

Eestis metsades on erinevaid samblikke ligi 500, ent intensiivset metsamajandamist talub neist vaid umbes kolmandik. Seni ei ole samblike levikut metsamaal – eriti raiesmike säilikpuudel – ulatuslikult uuritud, kuna samblikega tegelevaid teadlasi on Eestis vähe. Kõik huvilised saavad siin aga teadlastele appi tulla, et üle Eesti andmeid koguda!

Samblikuteadlased ehk lihhenoloogid määravad vaatlejate tehtud fotodelt erinevad samblikud ning võrdlevad saadud levikuandmeid seniste teadmistega. Metsade ja raiesmike samblike leviku andmete võrdlemine annab teadlastele väga väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas samblikud suudavad säilikpuudel püsida ning uude metsapõlvkonda edasi kanduda. Niiviisi, teaduspõhiselt, saame anda paremaid majandamise soovitusi, et nii meie metsamaastike tavalised kui ka looduskaitseliselt tähelepanuväärsed samblikud oleksid alles ka tulevikus.