Aita teadlastel samblikke uurida!

Kogusime üle Eesti samblike andmeid, et mõista, kuidas samblikud meie metsamaal levivad ning kuidas metsa majandamisel samblikega paremini arvestada.

Vaatluseid teeme:

  • et koguda metsasamblike levikuandmeid üle Eesti, sh eriliselt “tagaotsitavad” on kolm vanade metsadega seotud liiki

  • et uurida samblike esinemist ja püsimist raiesmike säilikpuudel

  • et kaasata metsa ökosüsteemi uurimisse ka neid, kes igapäevaselt teadusega ei tegele

Samblikud pole taimed, vaid hoopis seened

Need seened on väga nutikad. Nad on avastanud viisi, kuidas nad saavad mikrovetika või tsüanobakteriga koos elades lihtsamini toituda.

  • Samblikud kasvavad üliaeglaselt ja – kujuta ette! – saavad kogu oma toidu ainult õhust ning vees lahustunud ainetest.

  • Vetikatele ja bakteritele on seenega koos elamine kasulik ja turvaline

  • Eestis on tuhatkond sellist seeneliiki, kes suudavad moodustada samblikke

Erilised samblikud

Kas näed neid vanade metsadega seotud samblikke puul kasvamas?

Tähelepanu!
Valmis olla!
Samblik!