Privaatsustingimused

Kampaanias osalemine ja selle raames info jagamine on vabatahtlik. 

Teie esitatud andmeid kasutatakse järgnevalt: 

  • esitatud isikuandmeid (nimi ja e-post) kasutab Eestimaa Looduse Fond ainult kampaanias osalejateletagasiside andmiseks.
  • ankeedi esitamisel kogub vaatlusvorm ühekordselt IP-aadressi, mida edaspidises töötluses ei kasutata ja kolmandatele osapooltele ei avalikustata. 
  • Kui vaatlusvormi kaudu jagatakse enda hetke asukohta (GPS-koordinaatidega), siis kasutame seda infot ainult samblike vaatluse asukoha määramiseks. 
  • Vaatlusandmeid kasutame edastame teadustööks anonüümsel kujul, mille eesmärk on hinnata samblike olukorda Euroopas. Andmetöötlust teevad Eestimaa Looduse Fondi eksperdid ja Tartu Ülikooliteadlased.
  • Vaatluse tegija annab loa kodulehe kaudu saadetud fotosid samblike kodanikuteaduse kampaania raames kasutada. Fotode edastaja annab Eestimaa Looduse Fondile õiguse kasutada tema fotosid ilma tasu maksmata ja eraldi luba küsimata. Kampaania korraldajatel on õigus fotosid levitadateaduskampaania kommunikatsioonitegevuste raames, lisada neid oma info- ja esitlusmaterjalidesse, kodulehele, sotsiaalmeediakanalitesse, ürituste ja näituste materjalidesse, sh koos teiste autorite teostega.  

·       Hoiame teie andmeid turvaliselt ja ei avalda neid kolmandatele isikutele. 

Teaduskampaania raames lähtutakse ELFi üldistest isikuandmete kaitse põhimõtetest

Kui on küsimusi enda andmete ning nende kasutamise kohta, kirjutage info@samblikud.ee