juuli 6, 2021

Täname kõiki, kes samblike teadusalgatuse sünnile kaasa on aidanud!

ELF kutsub koos TÜ lihhenoloogidega metsa ja raiesmikule puutüvedel kasvavaid samblikke pildistama. Algatuse eesmärk on koguda andmeid, et mõista, kuidas samblike liigid meie metsamaal on levinud ning kuidas metsa majandamisel samblikega paremini arvestada. Teiseks eesmärgiks on kaasata looduskaitseliste otsuste jaoks vajalike andmete kogumisse laiemalt inimesi, kelle jaoks loodusvaatlused ei ole igapäevane tegevus. Loodame, et meie algatusega saab harrastusteaduse pisiku külge palju uusi inimesi, muidugi ootame vaatlusi ka kogenud loodustundjatelt.

Täname inimesi ja asutusi, kes on juba tänaseks algatusse palju panustanud nii mõtete, fotode, teadmiste ja muuga: Kristiina Mark, Tiina Randlane, Andres Saag, Asko Lõhmus, Inga Jüriado, Ave Suija, Liis Marmor-Ohtla, Anneli Palo, Indrek Tammekänd, Ants Tammik, Mirjam Varik, disainibüroo Velvet, Eesti samblike infosüsteem eSEIS ja paljud-paljud teised. Ja muidugi meie suurepärast meeskonda, kellega sel suvel veel palju jõuame samblike pilte läbi vaadata: Piret Lõhmus, Polina Degtjarenko, Kertu Hool, Mariliis Haljasorg, Mari Kaisel, Raul Rosenvald, Raul Kübarsepp ja Anita Tamm.

Loomulikult täname ka kõiki, kes on juba oma vaatlused meile saatnud või neid saadavad!

Algatus on osa Eestimaa Looduse Fondi projektist “NaturallyEst” (Piloting Natura 2000 communication in Estonia). Seda rahastavad Euroopa Liidu LIFE’i programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Sigrid Rausingu Fond. Algatus ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.