Eesti
metsasamblike
vaatlus on
lõppenud!

Vaatlusvorm
  • 1101vaatlust on tehtud

  • 1716samblikufotot on saadetud

  • 91erinevat samblikku on juba määratud

Pildistasime suurte puude samblikke metsades ja raiesmikel

Et saada paremini teada, kuidas eri liigid on meie metsamaal levinud ja kuidas saame majandamisel samblike vajadustega arvestada. Vaatlusi kogusime oktoobri lõpuni. Suur tänu kõigile osalejatele!

Algatusest lähemalt

Tähelepanu!
Valmis olla!
Samblik!