Kaardistame
koos Eesti
metsasamblikud

Tee vaatlus
  • 593vaatlust on tehtud

  • 912samblikufotot on saadetud

  • 77erinevat samblikku on juba määratud

Pildistame suurte puude samblikke metsades ja raiesmikel

Et saada paremini teada, kuidas eri liigid on meie metsamaal levinud ja kuidas saame majandamisel samblike vajadustega arvestada. Vaatlusi kogume oktoobri lõpuni.

Algatusest lähemalt

Tähelepanu!
Valmis olla!
Samblik!